Ali Bin Abi Thalib

Dari Ali R.A.: “Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya ia hiasan bagi orang kaya dan penolong bagi orang fakir.”

[Ali bin Abi Thalib r.a]

Ali r.a.: “Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang menjaga harta. Ilmu itu hakim sedangkan harta yang akan dihakimi. Telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi mereka tetap ada di hati manusia.”

[Ali bin Abi Thalib r.a]

Dari Ali bin Abi Thalib r.a : “Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini (di dunia) adalah hari BERAMAL dan bukanlah hari PERHITUNGAN (hisab). Sedangkan besok (di akhirat) adalah hari perhitungan (hisab) dan bukanlah hari beramal.”

[Riwayat Bukhari]

[Ali bin Abi Thalib r.a]: “Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya HARTA dan ANAK, tapi dengan banyaknya ILMU, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya, apabila berbuat kebaikan dia bersyukur, dan bila berbuat kesalahan (dosa) dia beristighfar kepada Allah.”

[Ali bin Abi Thalib r.a]

Ilmu lebih baik daripada harta

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang menjaga harta. Ilmu itu hakim sedangkan harta yang akan dihakimi. Telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi mereka tetap ada di hati-hati manusia.” [Ali bin Abi Thalib r.a]

EMPAT kebaikan tertentu yg paling berat dilakukan

Ada EMPAT kebaikan tertentu yg paling berat dilakukan, yakni : 1. Memaafkan ketika marah 2. Berderma ketika pailit 3. Menjaga diri dari dosa ketika sendirian 4. Menyampaikan kebenaran pada orang yang ditakuti atau yang diharapkan. [Ali bin Abi Thalib r.a].

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.480 pengikut lainnya.