Mutafaq ‘alaih

“Seorang muslim adalah SAUDARA muslim yang lain. Ia tidak akan mendzaliminya dan tidak meninggalkannya bersama orang-orang yang menyakitinya.”

[Mutafaq ‘alaih]

“Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari Kiamat.”

[Muttafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Setiap kebaikan adalah shadaqah.” [HR Ahmad dan at-Tirmidzi]

“Perkataan yang baik adalah shadaqah.” [Mutafaq ‘alaih]

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.”

[Hadits riwayat Mutafaq ‘alaih]

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiga perkara bagi kalian, yaitu banyak berbicara, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya (dalam perkara yg tidak perlu ditanyakan).”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa BERDUSTA terhadapku (atas namaku) maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka.”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya DUSTA itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Jika seseorang membiasakan diri dalam kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai PENDUSTA.”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.”

[Hadits riwayat Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Wahai manusia, siapa saja yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakannya, dan siapa saja yang tidak mengetahui sesuatu maka hendaklah ia mengatakan, “Allahu A’lam. Karena sungguh termasuk ILMU jika ada orang mengatakan “

Rasulullah saw bersabda, “Wahai manusia, siapa saja yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakannya, dan siapa saja yang tidak mengetahui sesuatu maka hendaklah ia mengatakan, “Allahu A’lam. Karena sungguh termasuk ILMU jika ada orang mengatakan “

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Jagalah diri kalian dari api neraka, walau hanya dengan sebiji kurma.”

[Mutafaq ‘alaih]

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.480 pengikut lainnya.