Muttafaq ‘alaih

Rasulullah saw bersabda, “Allah SWT berfirman, ‘Wahai anak Adam, infakkanlah (HARTAMU) niscaya Aku akan berinfak kepadamu.'”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Bukanlah pendusta orang yang MENDAMAIKAN sesama manusia lalu dia menambah-nambahi atau mengatakan kebaikan.”

[Hadits Riwat Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya SEBAIK-BAIK orang diantara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.”

[Hadits Riwayat Mutafaq ‘alaih]

Rasul saw bersabda, “Wahai manusia, siapa saja yg mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakannya, dan siapa yg tdk mengetahui sesuatu maka hendaklah ia berkata, ‘Allahu A’lam (Allah lebih tahu)’. Karena sungguh termasuk ilmu jika seseorang mengatakan ‘Aku tdk tahu, Allah lebih tahu”.

[Mutafaq ‘alaih]

Allah SWT berfirman, “Tiada suatu UCAPAN pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” [TQS Qaf : 18]

Rasulullah saw bersabda, “PERKATAAN yang baik adalah shadaqah.” [Hadits Riwayat Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia BERKATA BAIK atau DIAM.”

[Hadits riwayat Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Kalian harus berbuat JUJUR, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Jika manusia senantiasa berbuat jujur dan memperhatikan kejujuran, maka ia akan dicatat si sisi Allah sebagai orang jujur.”

[Hadita Riwayat Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya DUSTA itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan ke NERAKA. Jika seseorang membiasakan diri dalam kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai PENDUSTA.”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila diberi AMANAH ia khianat, apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia tidak menepati.”

[Mutafaq ‘alaih]

Rasulullah saw bersabda, “ORANG MISKIN bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang lain, kemudian memperoleh sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi ORANG MISKIN adalah orang yang tidak berkecukupan, kemudian diberikan shadaqah. Mereka itu tidak pergi meminta-minta kepada orang.”

[HR Muttafaq ‘alaih]

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.480 pengikut lainnya.